Funda Es

HAKKINDA

Funda ES  İstanbul Bilim Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirmiştir. Lisans eğitimi boyunca, Ordu Devlet Hastanesi, Canan Ersoy Çocuk Evleri, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi gibi çeşitli yerlerde stajyer psikolog olarak çalışmıştır. Bu süreçte, Bilişsel Davranışçı Terapiler Eğitimi ve Oyun Terapisi eğitimi almıştır. Lisans eğitimi bittikten sonra İstanbul Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji alanında yüksek lisansını, NPISTANBUL Beyin Hastanesinde stajyer psikolog olarak çalıştıktan sonra tamamlamıştır. Burada, Depresyon, , Obsesif Kompülsif Bozukluk, Panik Bozukluk, Psikoz, Şizofreni, Bağımlılık, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Paranoid Kişilik Bozukluğu gibi patolojilerin vizitlerine, bireysel görüşmelerinde, grup terapileri ve psikolojik testlerin uygulamasında yer almıştır.


Yüksek lisansın eğitim kısmını tamamladıktan sonra, çocuk ve kadın doğum ağırlıklı özel bir hastanede işe başlayıp bitirme tez çalışmasını,  '' Kadınların Mizaç ve Karakter Özelliklerinin Gebelik Dönemindeki Depresyon Üzerine Etkisini'' araştırarak yapmıştır. Uzmanlığını aldıktan sonra Medicalpark Hastaneler Grubunda Uzman Klinik Psikolog olarak çalışmaya başlamıştır. Burada çocuklarla ve yetişkinlerle, Akran zorbalığı, Öfke yönetimi, Sınav Kaygısı, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Cinsel İhmal ve İstismar, İş stresi ve Başa Çıkma Yöntemleri, Gebelikte psikoloji gibi çeşitli seminerler gerçekleştirmiştir. Hastanenin, Obezite ve Metabolik Cerrahi kısmında hastaların psikolojik süreçlerinde görev almıştır.

Ayrıca İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi'nden Pedagojik Formasyon Eğitimini almıştır.  Halen çocuk, ergen ve yetişkinlerle çalışmaya devam etmektedir.

Eğitim

 Üniversite (Lisansüstü ): 2015-2019  Üsküdar Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji
 Üniversite (Lisans)        : 2016 İstanbul Üniversitesi (İÜ)Hasan Ali Yücel Eğitim Bilimleri Fakültesi, 
 Pedagojik Formasyon  : 2011-2015  İstanbul Bilim Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji
 Lise                              : 2007-2011 Özel Ordu Doğa Anadolu Lisesi

           

İş Tecrübeleri


2021- Devam etmekte 2Face Psikoloji'de Uzman Klinik Psikolog olarak çocuklar , ergenler ve yetişkinlerle bireysel terapiler gerçekleştirmekte. İhtiyaç duyulan testlerin uygulanması. Cinsel işlev bozuklukları alanında cinsel terapi seansları düzenleme. Emdr ekolünü kullanarak terapi seansları gerçekleştirmekte. 


 2018-2020 Medical Park Ordu Hastanesi, Uzman Klinik Psikolog olarak iki yıl görev yaptım. Çocuk, ergen , yetişkinlerle bireysel terapiler ve ihtiyaç duyulan testler uygulandı. Çeşitli seminerler gerçekleştirildi. Obezite ve Metabolik Cerrahi kısmında operasyon geçiren hastaların psikolojik süreçlerinde yanında yer aldı

 2017-2018  Özel Ordu Sevgi Hastanesi Psikolog olarak yaklaşık bir buçuk yıl görev aldım. Görev aldığım süre boyunca çocuk, ergen ve yetişkin gruplarıyla bireysel görüşmeler yapıldı. İhtiyaç duyulan psikolojik testler uygulandı. Seminerler gerçekleştirdim
 2016 Özel Np İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi Stajyer Psikolog olarak hastalıkların ve çeşitli tedavilerin her aşamasında yer alındı. Elektro Konvulsif Tedavi (EKT), Manyetik Uyarım Tedavisi (tTMU), Ergoterapi, Neurobiofeedback(Nöroterapi),Psikoterapi Uygulamaları, Grup Terapileri, Sanat Terapisi gibi tedavilerin tümünde yer alındı. Düzenli olarak vizitlere katıldıktan sonra, geri kalan tüm gün hastalarla vakit geçirip bireysel olarak da gözlem yaptım.
 2014 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Stajyer Psikolog olarak bahar döneminde çalışmamı yürüttüm. Sabah vizitlere katılıp geri kalan tüm gün psikiyatristlerle bireysel görüşmelere katıldım. Psikiyatri servisi vizitleri ve bireysel görüşmeler, çeşitli ruhsal rahatsızlıklarla daha yakından ilgilenme fırsatı yaratmıştır.
 2013-2014 Canan Ersoy Çocuk Evleri’nde gönüllü stajyer psikolog olarak görev alıp, çocukların gelişim süreçlerini gözlemleme, bunlarla ilgili aileler ile görüşme yapmak, çocukların gelişimlerine katkı sağlayacak oyunlar hakkında öğretmenlerle koordineli çalışmak gibi noktalarda görev aldım.
 2013 yılının yaz döneminde Ordu Devlet Hastanesi  psikiyatri servisinde gönüllü Stajyer Psikolog olarak çalıştım. Psikiyatri servisinde yatan hastaların vizitlerinde yer aldım aynı zamanda tüm gün gözlem yapmış olup, test uygulamalarında, bireysel görüşmelerin içinde yer aldım

 

        Eğitim & Sertifikalar

 Bilişsel Davranışçı Terapiler Eğitimi, Yeniden Sağlık Ve Eğitim Derneği
 Oyun Terapisi, Yeniden Sağlık Ve Eğitim Derneği
 Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği( Wisc-4), Psikologlar Derneği
 Moxo d-cpt Dikkat Performans Testi
 Bilinçdışı İlişki Örüntülerimiz, Webinar
 Çocuk Resimlerinin Psiko-pedagojik Analizi, Psikoterap-İST
 Good Enough/ Harris Bir Adam Çiz Test , Psikoterap-İST
 Gessel Gelişim Testi , Psikoterap-İST
 Koppitz İnsan Çiz Testi, Psikoterap-İST
 Aile Çiz, Ağaç Çiz ,Bahçe Çiz Test , Psikoterap-İST
 Cattel 2a Zeka Testi , Psikoterap-İST
 Peabody Kelime-Resim Testi, Psikoterap-İST
 Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Psikoterap-İST
 Ankara Gelişim Envanteri (AGTE) , Psikoterap-İST
 Attentioner DEHB Eğitimi, APAMER
 Zirve Psikoloji Seminerleri, Akansel Eğitim Danışmanlık
 Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Kim Psikoloji

Funda Es - DoktorTakvimi.com