WISC-4 ZEKA TESTİ

WISC-R Zeka Testi , ülkemizde 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay arası çocuklara uygulanan bir zeka testi olup, geçerliliği ve güvenilirliği en yüksek olan testlerden bir tanesidir. 

WISC-IV (WISC-4) ise Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği’nin dördüncü sürümüdür. Wisc-r testinin etkinliğinin azalması ile WISC-4 Zeka Testi ,çocukları bulunduğu durumun  şartlarına göre daha kapsamlı değerlendirmek üzere güncellenmiştir. Kendi yaş grubu içindeki beceri düzeylerini,  hem de kendi içlerindeki güçlü ve zayıf yanlarının ve desteklenmesi gereken becerilerini değerlendirmektedir.  

WISC-4 Zeka Testi , cocuğun, zeka durumunu anlamak, öğrenme ile ilgili güçlük, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi tanısal durumları ayırt edebilmek, özgüven ile ilgili problemler, okul uyum sorunları, ders başarısızlığı, sınav kaygısı , anlama güçlüğü,inatçılık, saldırganlık, karşıt dürtü kontrol bozuklukları gibi problemleri daha iyi tespit etme konusunda da yardımcı olmaktadır.

Test, 10 temel alt test ve 5 ek testten oluşmaktadır. Testte ölçülen dört farklı alan vardır. 10 temel alt test ,uygulama esnasında çocuklar tarafından çözülür. Gerekli görüldüğünde ise 5 ek testten birkaçı ya da hepsi uygulanabilir.

WISC 4 ZEKA TESTİNDE ÖLÇÜLEN BİLİŞSEL ALANLAR

 

  •   Sözel Bilgi
  •   Sözel İfade
  •   Algısal Akıl Yürütme ve Organizasyon
  •   Sosyal Bilgi
  •   Kısa Süreli İşitsel Bellek
  •   Dikkat
  •   Konsantrasyon
  •   Zihinsel İşlemleme Hızı
  •   Görsel-Motor ve İnce Motor Koordinasyon Becerileri
TESTİN UYGULANMASI

Çocuğun teste gelmeden önce dinlenmiş, uykusunu almış, karnı tok bir şekilde gelmesi gerekmektedir. Aile çocuğa teste giderken zeka testine gireceğini söylememelidir. Bu bilgi çocukta kaygı yaratabilir. Sadece bir çalışmaya gireceği söylenmelidir.

 Uygulamaya başlamadan önce ilk aşama aile ile görüşme yapmaktır. Aileden çocuk ile ilgili detaylı bilgiler alınır. Çocuğun gelişimsel öyküsü, aile iletişimi, ilişkisi, okuldaki durumu, test uygulamasına neden ihtiyaç duyulduğu ile ilgili bilgiler alınır. Bu aşamadan sonra uygulamaya başlanır. Test bireysel olarak yapılır.  Wisc 4 zeka testi yaklaşık olarak 2 saat sürmektedir. Her çocuğun testi çözme hızı aynı olmayacağı gibi bazısı daha kısa sürede çözerken bazısı daha fazla süreye ihtiyaç duyabilmektedir. Bu durumda sürenin daha kısa veya daha uzun sürmesine yol açabilmektedir. Çocuğun çok sıkıldığı devam etmek istemediği durumlarda ise daha sağlıklı sonuca ulaşmak adına testi 2 oturuma bölmek tercih edilmektedir. İkinci oturum da aynı haftada içerisinde yapılmaktadır.

WISC 4 ZEKA TESTİ NASIL DEĞERLENDİRİLİR

WISC 4 Zeka Testi değerlendirilmesi sadece test puanlarına bakılmaksızın davranışsal gözlemler, okul ve aileden alınan bilgiler ile her yönüyle incelenir. Çocuklar, test değerlendirilmesi esnasında hem normlara göre hem de kendi içlerindeki başarı dağılımına göre kapsamlı bir şekilde değerlendirilmektedir. Skorlar, çocuğu etiketlemelerden korumak amacıyla kesinlikle paylaşılmamaktadır. Skorlar yerine çocukların yönelimi,başarılı ve yatkın olduğu alanlarla birlikte güçlü yönleri paylaşılır.

 Zeka testinin değerlendirilmesi talebi çocuğun psikiyatristi veya okulu tarafından yapılmış ise değerlendirme raporu ailenin bilgisi ve onayı ile birlikte doktora ya da kuruma ulaştırılır.

 WISC 4 Zeka Testi aynı yıl içerisinde bir kez yapılması gerekir. Tekrarlanması için testin uygulandığı zaman üzerinden 1 yıl geçmesi en doğru sonuca ulaştıracaktır.

1)    Sözel KavramaKavrama, kavram oluşturma, sözel bilgi ve sözel ifade yetenekleri ile ilişkilidir. Her görev; işitsel uyaranı anlama, bellekteki bilgiye ulaşma, tepkileri sözel olarak ifade etme yeteneği gerektirir. Sözel bilginin yanı sıra, öğrenilmiş bilgi ve yetenekleri temsil eder. Dil ve kültür yeterliliği, okul başarısı hakkında fikir verir. Soyut ve somut sözel akıl yürütme; sözcükleri anlama ve kullanma; sağduyu, sosyal bilgi ve pratik konularda karar verme yeteneklerini ölçer.

2)    Algısal Akıl Yürütme: Akıcı ve algısal akıl yürütme ve algısal organizasyonu ölçer. Her görev görsel algı ve organizasyon, görsel olarak sunulan materyali kullanarak akıl yürütme, idare etmeye(yönetmeye) ilişkin işlevlerde kullanılan yetenekleri gerektirir. Görevler görsel motor koordinasyon ve hız, görsel-uzaysal ve akıcı akıl yürütmeyi gerektirir. Sözel olmayan kavram oluşturma, algısal yetenekler, görsel işlemleme, odaklanma ve dikkat etme, kategorik ve soyut akıl yürütme, görsel görevlerde sözel ipuçlarını kullanma yeteneklerini ölçer.

3)    Çalışma Belleği: Kısa süreli işitsel bellek, dikkat, konsantrasyon, çalışma belleğini ölçer. Her görev seçme ve izleme dikkati, zihinsel yönlendirme, sözel yeniden yapılandırma, hatırlama, sıraya koyma yeteneklerini gerektirir.

4)    İşlemleme hızı: Zihinsel işlemleme hızını, harf-motor işlemleme hızını ölçer. Her görev, görsel algı ve organizasyon, görsel tarama, dikkatin kontrolü, gayretin sürdürülmesi, hız gibi çoklu motor tepkilerin verimli üretimini gerektirir. Kısa süreli sözel olmayan bellek, sözel olmayan sembolleri akılda tutma, ayrıntıları kısa sürede fark etme, görsel işlemleme hızı, seçici dikkat, görsel algı ve ince motor koordinasyon yeteneklerini ölçer.